Bescherming van de privacy

Naar aanleiding van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer is Kit Cross toegewijd aan de vertrouwelijkheid van de informatie die door de grebruiker gegeven wordt. Kit Cross hecht veel belang aan de bescherming van peroonsgegevens. De bedoeling is dat de gebruikers zich veilig voelen wanneer ze de website bezoeken. De informatie en gegevens zijn nodig om de bestellingen te verwerken. Ze worden op een veilige manier op de servers van Kit Cross bewaard om aan de wettelijke en regelementaire verplichtingen te voldoen. Daarom wordt het volgende voorzien : Kit Cross verbindt zich ertoe uw gegevens uitlsuitend te gebruiken voor de uitevoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Kit Cross toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Kit Cross bewaren op elke moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Kit Cross uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op de maatschappelijke zetel van Kit Cross. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeert opgeslagen. Kit Cross respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van hetprivéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de bechikbare gegevens over u op Kit Cross ter consultatie, wijziging of verwijdering. Wijzigingen kunnen doorgevoerd worden via contactname met Kit Cross. De Magento2 website van Kit Cross maakt gebruik van cookies. Die bestaan uit een standaard internet technlogie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt op personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd . Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedrure. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren. Kit Cross houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internationale in welke mate bezocht worden. Indien u vragen hebt over deze privacy statement, kunt u Kit Cross contacteren op haar laatschappelijke zetel (of overige communicatiemiddelen) zoals vermeld in de ondernemingsgegevens. Kit Cross heeft geen toegang tot de betaalinformatie van de kopers. Deze informatie wordt beheerd door Ogone. Onderneminsgegevens : Kit Cross sprl-Christian GILBERT Maatschappelijke zetel : 56 rue Charmoie – 6250 Presles Magazijn : 56 route de Fosses – 6250 Presles Tel. 071.39.72.55 Fax.071.39.38.92